Diolch i’r cannoedd o bobl a weithredodd dros natur a’r hinsawdd trwy lofnodi ein maniffesto.

Mae eich llu o sylwadau wedi cael eu cyflwyno i benderfynwyr gwleidyddol fel rhan o’n gwaith hollbwysig yn WWF Cymru wrth ddylanwadu ar flaenoriaethau cyn etholiadau’r Senedd yn 2021.

Yn y cyfnod heriol hwn, mae eich cefnogaeth aruthrol yn dangos bod Cymru yn unedig, yn awr yn fwy nag erioed, yn ein hangerdd dros natur a’n penderfyniad i warchod ein treftadaeth naturiol, i frwydro yn erbyn yr argyfwng hinsawdd ac i greu cenedl iach a chydnerth sy’n addas i genedlaethau’r dyfodol.

Rhaid i natur a’r hinsawdd fod yn un o’r materion sy’n cael eu trafod mwyaf yn yr etholiad hwn. Rhaid inni sicrhau bod Aelodau’r Senedd yn gwybod yn iawn mai hwn yw mater mwyaf taer ein cenhedlaeth, yr unig ffordd i wneud Cymru’n gydnerth yn wyneb heriau yn y dyfodol o bandemigau i newid hinsawdd.

Beth alla I wneud nawr?

Rydym wedi creu’r fideo byr hwn I ddangos eich cefnogaeth – gofynnwn ichi ei rannu nid yn unig gyda’ch ffrindiau, ond hefyd gyda’ch ymgeiswyr yn etholiadau’r Senedd.

Dangoswch iddyn nhw ein bod ni’n unedig ynghylch yr angen i weithredu a gwneud yn siŵr bod pob plaid wleidyddol yn gwneud yr amgylchedd yn ganolog i’w maniffesto polisïau.

Gweld y gefnogaeth i'r maniffesto dros Gymru gyfan

Mae’r safle hwn yn defnyddio cwcis sy’n cadw gwybodaeth nad yw’n bersonol i ddarparu gwasanaethau i chi ac i’n helpu i wella ein safle.